Quist en Barczuk "De uitkomst is geen toeval."

Dit doen we

We begeleiden uitdagende verandertrajecten - die er toe doen - in complexe omgevingen. We vinden de passende oplossingen voor de gewenste beweging en zetten daarvoor creatieve interventies en werkvormen in. Altijd goed afgestemd op het doel en de doelgroep. Door de juiste vragen te stellen maken we de context en de vraag helder en ontdekken zo – samen met onze opdrachtgever – wat de daadwerkelijke veranderbehoefte is.

Het liefst werken we in een co-creatie met onze opdrachtgevers, waardoor we het resultaat van het veranderproces kunnen garanderen. Uiteindelijk streven we namelijk naar een aantoonbare performanceverbetering. Daarover spreken we heldere en meetbare indicatoren af.

Onze deelnemers ervaren een actieve leeromgeving waar er voldoende aandacht is voor zowel het individu als de groepsdynamiek. De uiteindelijke ontwikkeling koppelen we graag aan de onderlinge samenwerking en de HR cyclus. Op die manier zorgen we voor de borging van de ontwikkeling.

In onze aanpak kijken we altijd naar het geheel; de organisatie, de teams, de mensen en de omgeving. Alle interventies moeten ook kloppen met de strategie, de (merk)waarden en de cultuur.

Er zijn veel bedrijven die trainingen geven, maar Quist + Barczuk zijn in staat om echt de taal van de opdrachtgever te spreken. Hun trainingen zijn verfrissend, praktisch en nuchter. De deelnemers staan centraal, daardoor voelen zij zich snel op hun gemak. Dat komt de impact ten goede.
Nienke van de Streek - Business Unit Director Sales & Marketing bij Aldi Holding